Cesta

Vítám vás na svých stránkách s názvem Cesta nejhlubší pravdy.

Na cestě poznávání sebe sama, na cestě překračování vlastních limitů, na cestě do svých dávno zapomenutých vzpomínek a hluboko potlačených emocí, na cestě ke svobodě.

Je to dobrodružná cesta, plná objevů a aha momentů, která nás někdy krátkými, jindy delšími kroky posouvá po vlastní životní pouti a zároveň osvobozuje od všeho, co nás brzdí v plynulosti, v ladnosti pohybu a životního tance.

Autorkou léčebné a terapeutické metody Cesta je vzácná žena Brandon Bays, která se svým vlastním rozhodnutím a neochvějnou touhou a absolutním odevzdáním se procesu vyléčila ze zhoubného nádoru.

Tuto metodu popisuje ve své knize Cesta. Brandon Bays svou edici později rozšířila o knihu Cestu pro děti a napsala i pro mne nejsilnější kousek, knihu Svoboda. Jak sama autorka říká, tuto poslední zmiňovanou knihu psala formou chanelingu, v poloze odevzdání se a naslouchání svému vnitřnímu vedení.

Cesta je způsob jak se jednoduše propojit skrze jednotlivé emoční vrstvy se svým středem, se svým vlastním zdrojem a v této absolutně harmonické poloze dopřát tělu léčení.

Těším se na setkání s Vámi, které Cesta oslovila a jste odhodláni vykročit na cestu do svých vlastních intimních hlubin.

S láskou

Erika